10 Şubat 2007 Cumartesi

Kurtlar Vadisi, bir üniversite öğrencisinin tez konusu oldu

"Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Mafya Dizileri: Kurtlar Vadisi Örneği" başlıklı yüksek lisans tezinde, dizide şiddet ve milliyetçiliğin nasıl sunulduğu, bu unsurların kurulu düzeni pekiştiren değerlerle nasıl ilişkilendirildiği ele alındı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Zeynep Gültekin’in hazırladığı yüksek lisans tezinde, mafyayı yok etmeye çalışan devlet görevlileri ile mafya üyelerinin kendi içindeki tüm eylemlerinde şiddetin meşrulaştırıldığına dikkat çekildi.

Susurluk kazası ile ortaya çıktığı iddia edilen mafya-devlet ilişkilerinin dizilerde yer almaya başladığı kaydedilen tezde, devlet-mafya ilişkilerini konu eden, şiddet ve milliyetçilik ögelerinin kullanıldığı, popüler kültür özelikleri gösteren Kurtlar Vadisi dizisinde, şiddet ve milliyetçilik olgularının egemen değerlerle ilişkilendirilmesi ele alındı.

Dizinin 55 bölümü, "popüler kültür kavramı", "gerçeğin yeniden üretiminde televizyon", "dizi karakterleri", "dizide şiddetin ve milliyetçiliğin sunumu" başlıkları altında irdelendi.

Kurtlar Vadisi’nin toplumda büyük ilgi gördüğü ve insanların yaşamlarının çeşitli alanlarına da bir biçimde sızdığı ifade edilen tezde, dizinin, "popüler kültür yaklaşımı"ndan hareketle incelendiği bildirildi.